Kayıt

Burslu katılım kayıt formunu doldurup, kayıt başvurusu yapan kişiler sempozyuma ücretsiz olarak katılabilecektir. 

Davet Mektubu

Sempozyuma katılım ile ilgili kurum iznine tabi katılımcılar için davet mektubu düzenlenecektir.

Sertifika

Sempozyum sonunda katılımcıların ismi ile düzenlenmiş katılım sertifikası verilecektir.

Online

Sempozyum online gerçekleştirilecek. Katılımın nasıl olacağına ilişkin ayrıca bilgi verilecektir.

Değerli Meslektaşlarımız

Etkeni yeni SARS-CoV-2 olan ve klinik olarak COVID-19 olarak adlandırılan hastalık 2019 Aralık sonu Çin’in Wuhan şehrinde başlamış ve tüm dünyaya yayılarak yüksek ölüm sayılarıyla seyreden pandemi oluşturmuştu. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de bildirilmişti. COVID- 19’un; ateş, solunum yolu infeksiyon bulguları ile seyredebilmekle beraber yıl boyunca yapılan izlemlerle görüldü ki yalnız solunum sistemine özgü olmayıp çok sistemi tutan, tedavisi bilinmezlerle dolu, ciddi komplikasyonları olan ve uzun takipler gerekebilen ciddi sekeller bırakan bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

2019-2021  yılları  arasında  tüm  dünyada  çok  sayıda  yayın  çıkmakla  beraber  hergün virüsün başka bir özelliği, tanı metodu ve tedavi yaklaşımları tanımlanmaktadır. Bu hızlı bilgi akışını meslektaşlarımızla paylaşmak için I.sini 17 Ekim 2020’de yaptığımız Covid-19 Simpozyumunun II.’sini ilkinde ele alamadığımız konulara da yer vererek düzenlemek istiyoruz.  Sempozyumumuzda Kocaeli Üniversitesi deneyimleri ve bulguları yanı sıra multi disipliner yeni yaklaşımlar, tanı metodları, Türkiye ve dünyada aşı çalışmaları ve yeni literatürler tartışılacaktır. Birlikte sıkça gördüğümüz kronik hastalık yapabilen HIV1/2, Hepatit B, Hepatit C infeksiyonlarına  yaklaşımlar konuşulacaktır. Sizleri bu bilimsel toplantıda 27 Şubat 2021 tarihinde gün boyu beraber olmaya ve deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Sağlıklı günlerde görüşebilmek dileğiyle

Prof. Dr. Birsen MUTLU
Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Birsen MUTLU
Prof. Dr. Sıla AKHAN

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN
Doç. Dr. Serap ARGUN-BARIŞ
Doç. Dr. Emel AZAK
Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT
Prof. Dr. Nur BAYKARA
Prof. Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER
Prof. Dr. Haşim BOYACI
Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK
Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Erkan DERVİŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erkan DUMAN
Doç. Dr. Sevtap DOĞAN
Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Doç. Dr. Özgür MEHTAP
Prof. Dr. Birsen MUTLU
Doç. Dr. Selim ÖNCEL
Prof. Dr. Murat SAYAN
Prof. Dr. Emine SÖNMEZ
Doç. Dr. Göktuğ ŞİRİN
Uzm. Dr. Müge TOYGAR-DENİZ
Doç. Dr. Elif YAKA
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZ

27 Şubat 2021
Bilimsel Program

Öğleden Önce

08:30- 09:00Açılış Konuşmaları

MODERATÖRLER

Prof. Dr. Birsen MUTLU,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

Prof. Dr. Sıla AKHAN,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

09.00-11.30I. Bölüm: SARS CoV-2 ve Yaşananlar

Kocaeli Üniversitesi Covid Çalışma Düzeni
Prof. Dr. Haşim BOYACI,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları A.D.

Acilde Yaklaşım
Doç. Dr. Elif YAKA,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Kardiyolojinin Yaklaşımı
Prof. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN-AĞIR,  
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

Nörolojik Bulgular
Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Böbrek ve Karaciğer Transplant Hastalarının Tedavisinin Planlanması
Prof. Dr. Erkan DERVİŞOĞLU,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZ,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Diyabet ve Covid-19 Yönetimi
Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma A.D.

Covid-19 Hastalığı ve Deri Bulguları
Prof. Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.

11.30-11.45Kahve Molası
11.45-12.45II. Bölüm: Tanı

Labaratuvar Bulguları ve Biyobelirteçleri
Doç. Dr. Emel AZAK,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tanıda Kullanılan Yöntemler
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

Radyolojik Bulgular
Doç. Dr. Sevtap DOĞAN,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

12.45-13.15Öğle Yemeği Molası

Öğleden Sonra

13.15 – 14.15 III. Bölüm: Tedavi

Tedavi Protokolü
Doç. Dr. Serap ARGUN-BARIŞ,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları A.D.

Antikoagülan ve Antiagregan Tedavi
Doç. Dr. Özgür MEHTAP,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.

İmmun Fırtına ve Tedavisi Tosilizumab Anakinra Yoğun Bakım Önerileri
Prof. Dr. Nur BAYKARA,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım A.D.

14.15 – 15.00 IV. Bölüm: Pediatrinin Yaklaşımı

Pediatri ve Covid-19
Doç. Dr. Selim ÖNCEL,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

MIS-C
Dr. Öğr. Üyesi Hafize Emine SÖNMEZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

15.00-15.15Kahve Molası
15.15 – 15.45 V. Bölüm: Dünyada ve Türkiye’de Aşı Çalışmaları

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

15.45 – 16.45 VI. Bölüm: Kronik Viral Hastalıklar Birlikteliği

SARS CoV-2 + HBV infeksiyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erkan DUMAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

SARS CoV-2 +HCV İnfeksiyonu
Doç. Dr. Göktuğ ŞİRİN,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.

SARS CoV-2 + HIV İnfeksiyonu
Uzm. Dr. Müge TOYGAR-DENİZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

16.45 – 17.15 VII. Meslek Hastalığı

Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Halk Sağlığı A.D.

17.15 – 17.45 VIII. Yeni Stratejiler, Planlama, Öneriler

Prof. Dr. Murat SAYAN,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi PCR Ünitesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Lefkoşa, KKTC

17.45-18.15Kapanış Töreni

Burslu Katılım Başvuru Formu

  Sempozyum Başkanı

  Prof. Dr. Birsen MUTLU
  Prof. Dr. Sıla AKHAN

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

   

  Organizasyon Sekreteryası

  Fişekhane Cad. Türkçü Sokak
  Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
  Bakırköy, İstanbul
  Telefon: 0212 543 10 00
  GSM: 0532 232 56 15
  E-posta: cihan@suerturizm.com
  www.suerturizm.com